Legionowo w miniaturze

Liczba odwiedzających: 203

lwowmin-foto.webp (58 KB)

Zapraszamy do udziału w akcji „Legionowo w miniaturze”, która odbędzie się podczas imprezy „Dni Legionowa”, 8 czerwca 2024, w godz. od 13.00 do 19.00, na placu przy Arenie Legionowo.

„Legionowo w miniaturze” to okazja do zaprezentowania lokalnej aktywności stowarzyszeń i fundacji oraz miejskich instytucji. Tradycyjnie duże zainteresowanie publiczności imprezą „Dni Legionowa” daje nadzieję, że instytucje oraz podmioty społeczne, prezentujące swoje dokonania w różnych dziedzinach aktywności, będą mogły skutecznie promować swoją działalność i zyskać nowych zwolenników.

Zaproszenie do udziału w akcji „Legionowo w miniaturze” adresujemy do stowarzyszeń, fundacji,  szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz instytucji działających na terenie Legionowa.

Zapraszamy również legionowskie żłobki i przedszkola do Strefy Przedszkolaka.

    WARUNKI UCZESTNICTWA

Legionowo w miniaturze to miasteczko namiotowe, które będzie rozstawione podczas imprezy „Dni Legionowa” 8 czerwca 2024 r., w godz. 13.00 – 19.00, na placu przy Arenie Legionowo przy ul. Chrobrego.

Organizator wydarzenia „Legionowo w miniaturze 2024” zapewnia:
- namiot o wymiarach 3 m x 3 m,
- dostęp do energii elektrycznej w odległości nie większej niż 100 m od namiotu,
- wydruk szyldu na namiot z logo wystawcy,
- dostęp do wskazanego przez organizatora namiotu od godz. 10.00 w dniu imprezy – z możliwością dojazdu.
Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł i innych sprzętów – zagospodarowanie stoiska należy w całości do wystawcy i nie ma od tej reguły wyjątków.

Wymagania dla uczestników miasteczka „Legionowo w miniaturze 2024”:
- każdy wystawca może dowolnie zagospodarować przestrzeń wewnątrz namiotu – nie ma jednak
możliwości wykorzystania miejsca obok namiotów (z przyczyn techniczno - organizacyjnych),
- każdy uczestnik powinien mieć własny przedłużacz o długości 100 m, jeżeli chce korzystać z energii elektrycznej,
- warunkiem wyprodukowania szyldu jest przesłanie logotypu wystawcy na adres:
mok@moklegionowo.pl – plik .jpg, .pdf lub .cdr w rozdzielczości zapewniającej dobrą jakość wydruku, do 10 maja 2024 r.,
- prosimy podać adres Waszej strony internetowej – w celach promocyjnych,
- w dniu imprezy samochody wystawców muszą być usunięte z miasteczka na parking do godz. 12.00.

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024 r.,
do godz. 16.00, e-mailem na adres: mok@moklegionowo.pl, w tytule wiadomości należy wpisać:
Legionowo w miniaturze – zgłoszenie.
Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie – tel.: 22 774 44 99 – w godzinach pracy
Miejskiego Ośrodka Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA - do pobrania (plik pdf)