(1kB)

Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych. Odbywa się w czterech dziedzinach:
- recytacja,
- "wywiedzione ze słowa",
- poezja śpiewana,
- teatr jednego aktora.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.

(1kB)

Eliminacje rejonowe 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 22 września 2020 w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie.

Protokół z Eliminacji Rejonowych
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Legionowie

Jury w składzie:
Walentyna Janiszewska
Robert Żebrowski
po wysłuchaniu 22 września 2020 r. dwóch prezentacji w eliminacjach rejonowych w Legionowie postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w turnieju recytatorskim
Klaudię Major

w turnieju wywiedzione ze słowa
Natalię Kunach

Legionowo, 22 września 2020

(1kB)

Eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się W Miejskim Ośrodek Kultury w Legionowie, 16 kwietnia 2019 r..

Protokół z Eliminacji Rejonowych
64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Legionowie


Jury w składzie:
Anna Durka-Kupisiak
Jerzy Młynarz

po wysłuchaniu 16 kwietnia 2019 r. dwóch prezentacji
w eliminacjach rejonowych w Legionowie postanowiło nagrodzić
i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w turnieju recytatorskim

Patrycję Cichocką

w turnieju wywiedzione ze słowa

Natalię Kunach

Legionowo, 16 kwietnia 2019

Pliki do pobrania:
Regulamin
Karta - recytacja i wywiedzione ze słowa
Karta - poezja śpiewana
Karta - teatr jednego aktora

(1kB)

Eliminacje rejonowe 63. OKR odbyły się 10 kwietnia 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie. Jury w składzie: Walentyna Sobikowska-Janiszewska, Anna Durka-Kupisiak, Dorota Bonisławska, Jerzy Młynarz postanowiło nagrodzić i skierować do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
w turnieju recytatorskim
Małgorzatę Frączyk,
Patryka Jóźwika;
w turnieju wywiedzione ze słowa
Oliwię Maciejewską;
w turnieju poezji śpiewanej
Huberta Winczewskiego;
w turnieju teatrów jednego aktora
Paulinę Murawską.
Ponadto jury przyznało wyróżnienie Zofii Łukasik.

Pliki do pobrania:
Regulamin OKR
Karta - recytacja i wywiedzione ze słowa
Karta - poezja śpiewana
Karta - teatr jednego aktora

(1kB)

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
wyniki Eliminacji Rejonowych w Legionowie


Eliminacje odbyły się 12 kwietnia 2017 w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie. Jury w składzie: Walentyna Sobikowska-Janiszewska, Anna Durka-Kupisiak, Janusz Kubicki postanowiło nagrodzić i zakwalifikować do eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w kategorii recytacja:
- Julię Rapacką
- Małgorzatę Fronczyk
- Bartosza Dziubaka

w kategorii wywiedzionie ze słowa
- Zuzannę Około-Kułak

w kategorii teatrów jednego aktora
- Patryka Jóźwika

Dodatkowo jury przyznało:
- nagrodę za szczególnie odkrywczą interpretację poezji Małgorzacie Fronczyk
- nagrodę specjalną za aktorstwo Patrykowi Jóźwikowi.

Poniżej pliki do pobrania:

- Regulamin OKR 2017

- Karta konkurs recytatorski - pdf
- Karta konkurs recytatorski - doc

- Karta konkurs poezji śpiewanej - pdf
- Karta konkurs poezji śpiewanej - doc

- Karta konkurs teatr jednego aktora - pdf
- Karta konkurs teatr jednego aktora - doc

(1kB)

61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - 2016

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie przeprowadził 15 kwietnia 2016 eliminacje rejonowe 61. OKR dla powiatów Nowodworskiego, legionowskiego i wołomińskiego.

Protokół z Eliminacji Rejonowych
61.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Legionowie


Jury w składzie:
Anna Durka-Kupisiak
Janusz Kubicki

po wysłuchaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. 7 prezentacji Eliminacji Rejonowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w turnieju recytatorskim
Barbarę Małecką

w turnieju wywiedzione ze słowa
Mirosławę Palak

w turnieju teatrów jednego aktora
Katarzynę Pachelską

w turnieju poezji śpiewanej
Angelę Gerłowską.

Pliki archiwalne:
Regulamin OKR 2016
Karta zgłoszenia - recytacja i wywiedzione ze słowa
Karta zgłoszenia - poezja śpiewana
Karta zgłoszenia - teatr jednego aktora

(1kB)
60. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - 2015

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie przeprowadził eliminacje rejonowe 60. OKR dla powiatów Nowodworskiego, legionowskiego i wołomińskiego.

Protokół z Eliminacji Rejonowych
60.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Legionowie


Jury w składzie:
Anna Durka-Kupisiak - przewodnicząca
Walentyna Janiszewska
Hanna Wilczyńska
po wysłuchaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. 14 uczestników Eliminacji Rejonowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w turnieju recytatorskim
1. Martę Jagunicę
2. Blankę Lutomirską
3. Sebastiana Jagnieżę

w turnieju wywiedzione ze słowa
1. Marzenę Wandachowicz

W turnieju teatrów jednego aktora nagrody nie przyznano.

W turnieju poezji śpiewanej nagrody nie przyznano.

Ponadto jury przyznało wyróżnienia w turnieju recytatorskim dla Laury Czerniawskiej oraz w turnieju poezji śpiewanej dla Zuzanny Misiury.

Pliki archiwalne:
Regulamin OKR 2015
Karta zgłoszenia - recytacja i wywiedzione ze słowa
Karta zgłoszenia - poezja śpiewana
Karta zgłoszenia - teatr jednego aktora

(1kB)
59. Ogólnopolski konkurs Recytatorski

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
- turniej recytatorski,
- turniej poezji śpiewanej,
- turniej teatrów jednego aktora,
- wywiedzione ze słowa.
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizował w tym roku eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla powiatów: legionowskiego, wołomińskiego i nowodworskiego.

Eliminacje rejonowe 59.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się w Legionowie 3 kwietnia 2014.

Jury w składzie:
Walentyna Janiszewska - przewodnicząca
Anna Durka-Kupisiak
Janusz Kubicki
po wysłuchaniu 17 uczestników postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:

w turnieju recytatorskim
- Agatę Wiśniewską
- Grzegorza Pietrzykowskiego
- Sebastiana Jagnieżę

w turnieju wywiedzione ze słowa
- Barbarę Klimek-Górecką

w turnieju teatrów jednego aktora
- Patrycję Pióro

w turnieju poezji śpiewanej
- Angelę GerłowskąPliki archiwalne:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia - recytacja i wywiedzone ze słowa
Karta zgłoszenia - poezja śpiewana
Karta zgłoszenia - teatr jednego aktora

(1kB)

58. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - 2013

Eliminacje rejonowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 10 maja w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Organizatorem był Miejski Osrodek Kultury.
Jury w składzie:
Walentyna Janiszewska - przewodnicząca
Anna Durka - Kupisiak
Janusz Kubicki
po wysłuchaniu 23 uczestników Eliminacji. postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:
w turnieju recytatorskim
Blankę Zuzannę Lutomirską,
Karolinę Urszulę Borczyńską

w turnieju poezji śpiewanej
Zuzannę Misiurę
w turnieju teatrów jednego aktora
Stefana Piekuta
w turnieju wywiedzione ze słowa
Agnieszkę Marcinkiewicz.

Osoby te będą reprezentowały swój rejon podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Centrum Kultury w Żyrardowie, 30 kwietnia i 1 maja 2013.

Pliki archiwalne:
Skrócony regulamin
Karta - recytatorzy
Karta - poezja śpiewana
Karta - teatr jednego aktora

(1kB)

57. edycja OKR 2012
Eliminacje rejonowe odbyły się 17 kwietnia 2012 r., o godzinie 12.00, w sali widowiskowej Centrum Informacyjno - Administracyjnego w Legionowie, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

Jury w składzie:
Walentyna Janiszewska - przewodnicząca
Anna Durka - Kupisiak
Magdalena Zalewska

po wysłuchaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. 22 uczestników Eliminacji Rejonowych 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, postanowiło nagrodzić i skierować do Eliminacji Wojewódzkich następujące osoby:
w turnieju recytatorskim
-Klaudię Walczak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach
-Agnieszkę Marcinkiewicz z Miejskiego Ośrodka Kulturyw Ząbkach
-Kamila Jóźwika z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach
w turnieju poezji śpiewanej
-Katarzynę Idzkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie
-Paulinę Serwatkę z 36 Liceum im. Batalionu Zośka w Warszawie
w turnirju teatrów jednego aktora
-Adama Balcerzaka z Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w turnieju wywiedzione ze słowa -Annę Wiśniewską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

- Zobacz protokoł eliminacji
Pliki archiwalne
- regulamin OKR 2012 do pobrania
- afisz OKR 2012 do pobrania
- karta zgłoszenia turniej recytatorski do pobrania
- karta zgłoszenia turniej jednego aktora do pobrania
- karta zgłoszenia turniej poezji śpiewanej do pobrania

(1kB)

56. edycja OKR 2011
Legionowskie eliminacje 56. OKR odbyła się 5 kwietnia, w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, przy ul. Piłsudskiego 41.

Jury w składzie: Walentyna Janiszewska, Hanna Wilczyńska, Janusz Kubicki zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego następujące osoby:

Recytacje
1. Przemysław Sawicki
2. Mateusz Zieliński
3. Justyna Astriap

Poezja śpiewana
1. Aneta Karolina Nadwodna

Wywiedzione ze słowa
1. Daria Nowacka

→  Regulamin 56. OKR 2011
→  Karta - recytatorzy 56. OKR 2011
→  Karta - turniej poezji śpiewanej 56. OKR 2011
→  Karta - teatr jednego aktora 56. OKR 2011(1kB)

55. edycja OKR 2010
Eliminacje rejonowe odbyły się 8 kwietnia 2010 w sali widowiskowej Centrum Informacyjno - Administracyjnego w Legionowie, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

Jury zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
w kategorii wiekowej dorośli - recytacja
Martę Jastrzębską z Uniwersytetu Kadrynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

w kategorii wiekowej młodzież - recytacja
Barbarę Kosewską z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku,
Monikę Kmiołek z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Legionowie

w turnieju poezji śpiewanej
Przemysława Paszyń z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Legionowie

Ponadto Jury wyróżniło następujące osoby w konkursie recytatorskim:
Kamila Augustyniaka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach,
Mateusza Zielińskiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Legionowie,
Przemysława Sawickiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Legionowie.

plik do pobrania: →  Protokół eliminacji rejonowych 2010

pliki archiwalne 2010:
→  Regulamin OKR 2010
→  karta zgłoszenia - recytacje - OKR 2010
→  karta zgłoszenia - teatr jednego aktora - OKR 2010
→  karta zgłoszenia - poezja śpiewana - OKR 2010


(1kB)

54. edycja OKR 2009
54. edycja OKR ogłoszona została w roku Juliusza Słowackiego.
Eliminacje rejonowe dla powiatów nowodworskiego, wołomińskiego i legionowskiego odbyły się 2 kwietnia 2009 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie.

Jury 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - eliminacji rejonowych w Legionowie - nagrodziło następujące osoby:
Turniej Recytatorski:
I nagroda - Barbara Kosewska
II nagroda - Natalia Skurzewska
III nagroda - Michał Kołnierzak
wyróżnienia:
Anna Małkiewicz
Aleksander Żulewski
Paweł Waśniewski
Magdalena Bernaciak
Turniej Poezji Śpiewanej:
I nagroda - Magda Sikora
wyróżnienia:
Mateusz Rutkowski
Agnieszka Ceglińska

Do etapu wojewódzkiego jury zakwalifikowało:
w Turnieju Recytatorskim:
Barbarę Kosewską
Natalię Skurzewską
w Turnieju Poezji Śpiewanej:
Magdę Sikorę


→  Protokół eliminacji rejonowych OKR 2009 w Legionowie

Pliki archiwalne 2009:
→  Regulamin OKR 2009
→  Afisz OKR 2009
→  Karta zgłoszenia - recytacja - OKR 2009
→  Karta zgłoszenia - poezja śpiewana - OKR 2009
→  Karta zgłoszenia - teatr - OKR 2009

(1kB)

53. edycja OKR 2008
53. edycja OKR ogłoszona została w roku Zbigniewa Herberta.
Eliminacje rejonowe dla powiatów nowodworskiego, wołomińskiego i legionowskiego odbyły się 3 kwietnia 2008 roku, o godzinie 12.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie, przy ul. C. K. Norwida 10.
W przesłuchaniach konkursowych wzięły udział 24 osoby, sąd konkursowy zakwalifikował do etapu wojewódzkiego cztery osoby: recytatorów - Luizę Błaszczuk-Typek, Barbarę Kosewską i Natalię Skurzewską oraz uczestniczkę turnieju poezji śpiewanej Magdę Sikorę.

→  Zobacz protokół eliminacji rejonowych

Pliki archiwalne:
→  Regulamin OKR 2008 (pdf)
→  Karta zgłoszenia OKR 2008 (pdf)
→  Karta zgłoszenia - Poezja śpiewana - OKR 2008
Więcej informacji →  TKT.ART.PL

(1kB)

52. edycja OKR 2007
Protokół eliminacji rejonowych w Legionowie (12.04.2007)
→  plik do pobrania

Pliki archiwalne dotyczące 52 edycji - do pobrania:
→  Regulamin OKR 2007
→  Karta uczestnika OKR 2007
→  Karta - Turniej Poezji Śpiewanej - OKR 2007
→  Komunikat Towarzystwa Kultury Teatralnej - OKR 2007

(1kB)

51. edycja OKR 2006
Protokół eliminacji rejonowych w Legionowie (2006)
→  plik do pobrania


Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Dni Osób Niepełnosprawnych

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie


•  Deklaracja dostępności